CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trường hiện đào tạo 33 ngành với 80 chương trình đào tạo, trong đó có 08 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh, 03 chương trình Tiên tiến; 10 chương trình Chất lượng cao; 05 chương trình định hướng ứng dụng (POHE) và hơn 20 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Các ngành và chương trình đào tạo của Trường bao trùm gần như toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế. Người học có thể lựa chọn học tập bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, với phương thức đào tạo và địa điểm linh hoạt phù hợp với từng đối tượng.

Top